Inloggen MijnLot

Duurzaamheid bij Lot

Bij Lot zijn we continue in beweging om impact te maken. Want duurzaamheid reikt verder dan onze verantwoordelijkheden tegenover de volgende generatie. Lot wil op duurzame wijze zakendoen, zodat we onze partners en klanten beter van dienst kan zijn bij de aanpak van duurzaamheidsproblematiek, bij innovaties en de verdere ontwikkeling en het optimaal benutten van kansen.

Lot is een Nederlandse hypotheekaanbieder en 100% dochter van NIBC Bank N.V. in Den Haag.

Huis Met Zonnepanelen Te Koop 680 X 1200 Lot Hypotheken

Lot's ambities

Mensenrechten

We passen mensenrechten toe bij samenwerkingen met zakenpartners, klanten, maatschappelijke organisaties en werknemers.

Nuluitstoot

Het doel is om vóór 2050 een nuluitstoot te bereiken en tegen 2030 een emissiereductie van ten minste 55% te realiseren. Ons gebouw realiseert al 100% hernieuwbare elektriciteit sinds 2012.

Beïnvloeden en ondersteunen

Onze klimaat- en milieustrategie bestaat uit het beïnvloeden en ondersteunen van bedrijven en mensen om te transformeren.

Klimaat akkoord

Wij zijn ondertekenaar van het Klimaat Akkoord. 

UN Sustainable Development Goals

Onze duurzaamheidsstrategie wordt ondersteund door onze bedrijfswaarden en -doelstelling en ingekaderd door het UN Global Compact en de UN Sustainable Development Goals.