Tips voor het aanleveren van stukken voor een aanvraag OHA

Aanvraagformulier
Ik ontvang graag een volledig ingevuld formulier dat door de klant is ondertekend. Klik hier om het formulier direct te downloaden.

Nieuwe schuldenaar toevoegen
Als je een nieuwe schuldenaar wilt toevoegen, kan dit via het formulier hoofdelijk gebondenheid.

Concept akte van verdeling

 • Ik heb het nieuwe adres van de vertrekkende partij nodig (i.v.m. het duurzaam verlaten van de woning)
 • Let je erop dat het oorspronkelijke bedrag van de inschrijving is opgenomen?
 • Het is van belang om te weten wie van de twee klanten de hypotheekrente wil meenemen. Voordat ik een bindend aanbod kan uitbrengen, is deze informatie nodig. Hier lees je meer over mijn meeneemregeling.

Werkgeversverklaring

 • Mag niet ouder zijn dan 3 maanden
 • Komt het inkomen overeen met de salarisstrook?
 • Zijn de variabele componenten herleidbaar?

Salarisstrook:

 • Mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Graag extra aandacht voor eventuele inhoudingen (fietsplan/ ouderschapsverlof)

Is er sprake van een (toekomstige, binnen 6 maanden) salarisverhoging?
Dan moet de werkgever schriftelijk en ondertekend verklaren dat deze onvoorwaardelijk is.

NIBUD Formulier:

 • Het formulier moet worden ingevuld met werkelijke bedragen. Dit zijn in ieder geval de minimale bedragen die NIBUD voorschrijft. Als de daadwerkelijke kosten lager zijn, moet dit worden onderbouwd met aanvullende documenten, bijvoorbeeld met bankafschriften.
 • Voor de lasten van de hypotheek moet worden uitgegaan van de nieuwe situatie.

(Desktop)taxatie

 • Mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
 • In geval van een desktoptaxatie is de maximale verstrekking 90% LTMV.

Actief bouwdepot?
Graag ook op het aanvraagformulier aangeven wat hiermee gaat gebeuren.

Scheidingsdocumenten:

 • Extra aandacht voor partneralimentatie, de overbedeling (onderpand) en eventuele schulden.
 • Was er sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Denk dan ook aan de pensioenverevening en welke afspraken er zijn gemaakt over het pensioen.


Motivatieformulier
Heeft je klant een bestaande hypotheek zonder NHG en wil je gebruik maken van de beheertoets? Dan ontvang ik graag een volledig ingevuld motivatieformulier waarop je aangeeft op basis waarvan je het verantwoord vind om af te wijken van de acceptatienorm.