Verhuisregeling

Met de verhuisregeling is het mogelijk om de huidige rente mee te verhuizen naar de nieuwe woning. Dit is aantrekkelijk wanneer de huidige hypotheekrente die de klant betaalt lager is dan de actuele hypotheekrente. Hierdoor kan de klant profiteren van een (gedeeltelijk) lagere maandlast.

Belangrijkste kenmerken

Aankoop nieuwe woning

Je klant kan de verhuisregeling gebruiken voor het aankopen van een volgende (nieuwbouw)woning. De nieuwe woning moet passen binnen de acceptatiecriteria voor onderpanden die wij hanteren (zie o.a. hoofdstuk 8 van de gids).

Beoordeling aanvraag

De aanvraag wordt beoordeeld op basis van de actuele acceptatiecriteria. Stel dat het inkomen van je klant niet toereikend is of niet voldoet aan de acceptatiecriteria, dan kan je aanvraag afgewezen worden.

Overbruggen

Wil je klant een overbrugging. Dat kan met een looptijd van maximaal 24 maanden. De maximale overbrugging wanneer de woning is verkocht is 100% van de verkoopprijs minus de restschuld. Wanneer de woning nog niet is verkocht, is dit 95% van de verkoopprijs minus de restschuld.

Neem verduurzaming mee in het advies

Voor klanten die energiebesparende voorzieningen willen treffen of een energiebespaarbudget willen, kun je de Lot duurzaamheidshypotheek aanvragen. Tegen een lagere rente kan de klant maximaal 35.000 euro lenen dat in uiterlijk 15 jaar weer volledig wordt terugbetaald. Zo verduurzamen we samen.

Dubbele lasten

Is er sprake van een periode dubbele lasten? Wanneer dit langer is dan 3 maanden, dan kan er op 3 manieren worden vastgesteld dat de dubbele lasten kunnen worden gedragen.

1. LTI toetsing

De lasten van de huidige hypotheek, de nieuwe hypotheek en een eventuele overbrugging passen binnen de LTI toetsing. Een eventueel tekort mag worden aangevuld met eigen middelen.

2. Eigen middelen

De klant beschikt over voldoende eigen middelen om gedurende één jaar de lasten van de huidige woning en het overbruggingskrediet te voldoen.

3. Nieuwbouw

In het geval van nieuwbouw is het renteverlies tijdens de bouw meegefinancierd.

Veelgestelde vragen

Inzicht in actuele klantdata

Wist je dat je via E-adviseur gebruik kunt maken van de handige meekijkfunctie in de klantomgeving MijnLot? Met meer inzicht in de actuele klantdata wordt adviseren en actief klantbeheer nog makkelijker.

Vragen over de verhuisregeling?

Onze relatiemanagers staan voor je klaar! Maak kennis met Jordy Coene of Herco Dekker. Zij leggen je alles uit over Lot, de voordelen, het proces en staan voor je klaar als er vragen zijn.