Informatie ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid (OHA)

Relatiebeëindiging van klanten is geen prettige situatie. Het regelen van de hypotheek moet hierbij zo min mogelijk zorgen opleveren. Om klanten zoveel mogelijk duidelijkheid te geven, heb ik voor mijn ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid (OHA) beleid een stappenplan gemaakt. Deze stappen volgen in grote lijnen de NHG toetsnormen voor hypotheken met en zonder NHG.

De stappen:

  1. Standaard acceptatietoets, indien uitkomst negatief:
  2. Toetsen op werkelijke lasten, indien uitkomst negatief:
  3. Beheertoets zoals gehanteerd wordt door NHG (voor NHG en niet-NHG hypotheken)

Voor deze berekeningen blijft de aflosvorm, looptijd e.d. ongewijzigd.

Verantwoording beheertoets

Ter onderbouwing van een verantwoorde, bestendige en betaalbare financiering, zijn bij niet-NHG hypotheken (*1), vanaf de beheertoets minimaal twee documenten nodig:

NIBUD-formulier

Bij het invullen van de vaste lasten moet uitgegaan worden van werkelijke bedragen met als minimum de “basis (minimale) bedragen” die NIBUD hanteert. Lagere bedragen zijn natuurlijk mogelijk maar moeten worden onderbouwd met aanvullende documenten. Klik hier voor het NIBUD-formulier.

Motivatieformulier

Met het motivatieformulier onderbouwen en verklaren jij en jouw klant de betaalbaarheid (op lange termijn) van de hypotheek en worden eventuele financiële buffers en mutaties beschreven.

Indienen via E-adviseur

Het is mogelijk om via E-adviseur het Ontslag Hoofdelijk Aansprakelijkheid (OHA) in te dienen. Dit kan door in het portaal naar “Klanten" te gaan. Selecteer vervolgens de klant waarvoor je het OHA-verzoek wilt indienen. Heb je nog geen E-adviseur account? Vul dan hier het OHA formulier in.

 

Als de wens is om (een deel van) de hypotheek te herstructureren door bijvoorbeeld de aflosvorm te wijzigen naar aflossingsvrij of de looptijd te verlengen dan kan dat op basis van mijn actuele rente. Zie voor de overige voorwaarden mijn hypotheekgids.

Het kan voorkomen dat na het indienen van een aanvraag OHA en het doorlopen van bovengenoemde stappen de gewenste lening niet past binnen de geldende toets. Samen met een specialistisch team zal ik kijken of er nog een verantwoorde oplossing is (*2) die het behoud van de woning mogelijk maakt. Hiervoor is het van belang dat er sprake is van een bestendige financiële situatie. Ook moet er sprake zijn van een OHA zonder een verhoging van de bestaande hypotheek t.b.v. uitkoop voor de vertrekkende partner.

*1  Voor NHG-leningen volg ik het NHG-beleid.       

*2  De definitieve beoordeling van de leencapaciteit en van de documenten die de aangevoerde bijzondere omstandigheden onderbouwen is geheel voorbehouden aan Lot Hypotheken.