Mijn meeneemregeling

Met de meeneemregeling is het mogelijk om de huidige rente mee te verhuizen naar de nieuwe woning. Dit is aantrekkelijk wanneer de huidige hypotheekrente die de klant betaalt lager is dan de actuele hypotheekrente. Hierdoor kan de klant profiteren van een (gedeeltelijk) lagere maandlast.

  • Tot 6 maanden

    Het gebruik van de meeneemregeling is mogelijk tot maximaal 6 maanden na aflossing van de bestaande Lot hypotheek. 

  • Hypotheek blijft hetzelfde

    De hypotheekvorm, de resterende hoofdsom en de basisrente voor de resterende rentevaste periode van de hypotheek blijven hetzelfde.

  • Productopslag en/of risico opslag

    De productopslag en/of risico-opslag kunnen wel wijzigen. 

Veelgestelde vragen

Waarvoor kan de meeneemregeling worden gebruikt?
Je kan de meeneemregeling gebruiken voor het aankopen van een nieuwe (nieuwbouw)woning.

Waar moet ik op letten bij de nieuwe woning?
De nieuwe woning moet passen binnen de normen voor acceptabele onderpanden die wij hanteren (zie o.a. hoofdstuk 8.10 van de gids).

Kan ik altijd gebruik maken van de meeneemregeling?
Je aanvraag wordt beoordeeld op basis van de actuele acceptatiecriteria. Stel dat het inkomen van je klant niet toereikend is of niet voldoet aan de acceptatiecriteria, dan kan je aanvraag afgewezen worden.

Moet de oude woning zijn verkocht of opgeleverd?
Nee, je kunt de meeneemregeling ook al gebruiken voordat de oude woning is verkocht of is gepasseerd bij de notaris.

Als de oude woning nog niet is verkocht, wat gebeurt er dan met de rente op de oude woning?
De rente op de oude woning wordt op het moment dat de nieuwe hypotheek ingaat, omgezet naar de rente die hoort bij de Lot overbruggingshypotheek. Bekijk hier mijn actuele rente .

Als de oude woning al is verkocht en de hypotheek is afgelost, dan kan ik tot 6 maanden na de aflossing gebruik maken van de meeneemregeling. Wat houdt dit in?
Dit houdt in dat de nieuwe woning binnen 6 maanden na aflossing van de bestaande hypotheek gepasseerd moet zijn bij de notaris.

De klant wil samen met een partner een een nieuwe woning kopen, zij hebben nu allebei een eigen Lot hypotheek. Kunnen ze beide hypotheken meenemen en samenvoegen tot één hypotheek?
Nee, dit is niet mogelijk. Het is wel mogelijk om de partner toe te voegen aan de bestaande hypotheek. De klant kan dus kiezen om of een van de twee hypotheken mee te nemen of om één nieuwe hypotheek aan te vragen.

De klant heeft een Lot Duurzaamheidshypotheek, kan deze ook worden meegenomen?
Nee, dit is niet mogelijk. Als de klant verhuist, moet deze lening worden afgelost. Wel kan de klant voor de nieuwe woning een nieuwe Lot Duurzaamheidshypotheek afsluiten.

De financiering die de klant nodig heeft voor de aankoop van zijn nieuwe woning is lager dan zijn huidige hypotheek, wat gebeurt er met het verschil?
Je kunt alleen dat bedrag meenemen dat nodig is voor de aankoop van de nieuwe woning. Stel men koopt de nieuwe woning voor € 250.000,- en de huidige hypotheek is € 300.000,-. Dan kan de klant € 250.000,- meenemen. De overige € 50.000,- kan niet worden verhuisd.

De huidige hypotheek is met NHG, de klant wil nu een hypotheek afsluiten zonder NHG. Kan de klant gebruik maken van de meeneemregeling?
Ja, dit is mogelijk. De rente zal worden aangepast naar het niet-NHG tarief, behorend bij het renteblad van de bestaande hypotheek.

Contact opnemen via...